Öğrenci İçin Bilgi

Genel Kabul Şartları

Türk öğrenciler için; Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarının önlisans ve lisans programlarına öğrenci alımında merkezî yerleştirme ve özel yetenek sınavı uygulanmaktadır. Merkezî yerleştirme; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme...

 

Kayıt İşlemleri

Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm aday öğrenciler, her öğretim yılı başında Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen katkı payını/öğrenim ücreti tutarını ödemesi hâlinde kesin kayıt için istenen belgeler ile birlikte ilgili birimin kayıt...

 

AKTS Kredi Sistemi

“AKTS, öğrenme çıktılarına ve öğrenim sürecinin şeffaflığına dayanan öğrenci merkezli bir kredi biriktirme ve transfer sistemidir. AKTS öğrenci değişimi kadar yeterlikler ve öğrenme parçaları için planlamayı, ulaştırmayı, değerlendirmeyi,...

 

Akademik Danışmanlık

Önlisans ve Lisans Düzeyi  Eskişehir Teknik Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerinn herbirine, “Eskişehir Teknik Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi” çerçevesinde her konuda danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı...

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki öğrenmenin tanınması, Türk eğitim sisteminin temel özelliklerinden biridir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen adaylar ortaöğretim kurumlarından almış oldukları diplomayla kayıt...

 

Uluslararası Programlar

Bir üniversitenin uluslararasılaşmasının öneminin farkında olan Eskişehir Teknik Üniversitesinde Erasmus ve Erasmus+ değişim programları ile Avrupa ülkelerine ve dünyanın değişik coğrafyalarında yer alan bir çok ülkeye öğrenci ve personel hareketliliği...

 

Farabi Değişim Programı

İletişim: Program sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız 

 

Staj
Eskişehir Teknik Üniversitesinde; Mühendislik, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Fen, Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulları gibi uygulamalı programlarda staj imkânı bulunmaktadır. Zorunlu staj uygulaması bulunan programlarda staj, bu programlardan mezun olabilmek...