Staj

Eskişehir Teknik Üniversitesinde; Mühendislik, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Fen, Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulları gibi uygulamalı programlarda staj imkânı bulunmaktadır. Zorunlu staj uygulaması bulunan programlarda staj, bu programlardan mezun olabilmek için önkoşuldur. Staj planı, ilgili birim staj yönergesi doğrultusunda bölüm staj koordinatörleri tarafından özenle organize edilmekte ve önceden belirlenme aşaması ve staj tamamlandıktan sonra öğrenci staj dosyasının ve  raporlarının değerlendirilmesi. ile süreç tamamlanmaktadır. Diğer taraftan Eskişehir Teknik Üniversitesinin bazı birimleri uluslararası öğrenciler için staj imkânı sunmaktadır. Çeşitli fakülteler, enstitüler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi gibi merkezler ve laboratuvarlar değişim öğrencilerini staj için kabul edebilmektedir. Güncel staj duyurularına www.uib.eskisehir.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.