Rektör Danışmanları

REKTÖR DANIŞMANLARI
Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Prof. Dr. Serkan GÜNAL serkangunal@eskisehir.edu.tr
Mimarlık ve Tasarımdan Sorumlu Prof. Dr. Nuray ÖZASLAN nozaslan@eskisehir.edu.tr
Kültür ve Sanattan Sorumlu Prof. Dr. Ertuğrul ALGAN ealgan@eskisehir.edu.tr
Kurumsal İletişimden Sorumlu Prof. Dr. Abidin KILIÇ abkilic@eskisehir.edu.tr
* Son güncelleme : 01.01.2022