Kişisel Verileri Koruma Komisyonu

Ünvan Ad Soyad Kurumdaki Görevi Komisyondaki Görevi
Prof.Dr. Onur KAYA Rektör Yardımcısı Komisyon Başkanı
- Cengiz KAÇAL Genel Sekreter Doğal Üye
Av. Filiz ÇAM Avukat Doğal Üye
Öğr. Gör. Dr. İbrahim Erdinç ERGÜN Daire Başkanı
(Bilgi İşlem D. B.)
Doğal Üye
Dr. Öğr. Üyesi İhsan GÜNEŞ Merkez Müdürü
(ESTÜZEM)
Doğal Üye
- Mustafa BUĞUR Genel Sekreter Y. Doğal Üye
Av Dilara AKDAĞ KOCAOĞLU Avukat Üye
- Emre YAHNİ Enstitü Sekreteri Üye
- Faruk İZOL Şube Müdürü V.
(Bilgi İşlem D. B.)
Üye
- Gökben DEMİRCİ Şube Müdürü
(Öğrenci İşleri D. B.)
Üye
Doç.Dr. Mehmet KOÇ - Üye
- Mine İMRİ Şube Müdürü
(Strateji Geliştirme D. B.)
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sema CANDEMİR - Üye
* Son güncelleme : 17.01.2024
* Üyeler Komisyondaki Görev Kategorisi baz alınarak kendi içinde İsim Soyisim'e göre sıralanmıştır