Usul & Esas, Politika, İlkeler ve Ölçütler

  Usul ve Esaslar Tarih No
1 Eskişehir Teknik Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursu Almaya Hak Kazanmış Öğrencilerin başarı Durumlarına İlişkin Uygulama Usul ve Esasları  21.07.2020 14/2
2 Eskişehir Teknik Üniversitesi Anket Yönetimi Süreci Uygulama Usul ve Esasları 20.12.2022 29/3
3 Eskişehir Teknik Üniversitesi Atık Yönetim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları 17.08.2021 22/2
4 Eskişehir Teknik Üniversitesi Bağış Kabulüne İlişkin Usul ve Esaslar  05.05.2020 7/2
5 Eskişehir Teknik Üniversitesi Dersten Çekilme Usul ve Esasları 26.01.2021 3/3
6 Eskişehir Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretime Devam Eden Öğrencilerden Azami Süre Sonunda Mezun Olamayan Önlisans - Lisans Öğrencilerine Verilen Ek Sınav Esasları 05.10.2021 29/2
7 Eskişehir Teknik Üniversitesi Emeklilik Yaş Hadlerini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli İstihdamında Uygulanacak Ölçütler ve Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetlere İlişkin Usun ve Esaslar 26.10.2021 30/3
8 Eskişehir Teknik Üniversitesi ESTÜ 101 Üniversite Hayatına Giriş Dersi Uygulama Usul ve Esasları 05.04.2022 9/2
9 Eskişehir Teknik Üniversitesi ESTÜ 104 Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri Dersi Uygulama Usul ve Esasları 09.11.2021 31/2
10 Eskişehir Teknik Üniversitesi ESTÜ 111 Gönüllülük Çalışmaları Dersi Uygulama Usul ve Esasları 03.11.2020 22/2
11 Eskişehir Teknik Üniversitesi ESTÜ 401 Profesyonel Hayata Geçiş Dersi Uygulama Usul ve Esasları  06.12.2022 28/4
12 Eskişehir Teknik Üniversitesinde Haklı ve Geçerli Nedenlere İlişkin Usul ve Esaslar 04.12.2018 9/4
13 Eskişehir Teknik Üniversitesi Kampüs Rekreasyonu Ofisinin Çalışma Usul ve Esasları 06.12.2022 28/6
14 Eskişehir Teknik Üniversitesinde Kredili ve Mutlak Sistemdeki Not Karşılıklarının, ECTS Harf Notları Karşılıklarının, GRE/GMAT Notlarının ALES Puanı Karşılığının ve Yabancı Dil Eşdeğerliklerinin Belirlenmesine İlişkin Uygulama Esasları 16.05.2024 7/3
15 Eskişehir Teknik Üniversitesi Kültürel Etkinlikler Dersi Uygulama Usul ve Esasları 26.07.2018 3/6
16 Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Öğrencilerinin Temel Bilgisayar Derslerinden Muafiyet Usul ve Esasları  21.05.2019 12/6
17 Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans-Lisans-Lisansüstü Programlarının Bütünleme Sınavlarına İlişkin Uygulama Esasları 12.12.2018 10/4
18 Eskişehir Teknik Üniversitesi Ortak Dersler Uygulama Usul ve Esasları 25.05.2021 14/3
19 Eskişehir Teknik Üniversitesi THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Uygulama Usul ve Esasları 03.11.2020 22/1
20 Eskişehir Teknik Üniversitesi Yemekhane Kantin Kafeterya ve Çay Ocaklarının Denetlenme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları 17.11.2021 32/1
21 Eskişehir Teknik Üniversitesi Uluslararası Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı Uygulama Usul ve Esasları 04.04.2024 4/1
22 Eskişehir Teknik Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Uygulama Usul ve Esasları 31.10.2023 19/1
23 Eskişehir Teknik Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Esasları  07.10.2020 20/1
24 Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Uygulama Usul ve Esasları  28.03.2023 3/3
25 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesiyle İlgili Uygulama Esasları 10.07.2018 2/6
* Usul ve Esas Adına göre sıralanmıştır.
*Tarih/No: Karar Tarihi ve Numarasını ifade etmektedir.
 
  Politikalar Tarih No
1 Eskişehir Teknik Üniversitesi Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileştirilmesi Politika ve Esasları 04.04.2024 4/2
2 Eskişehir Teknik Üniversitesi Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği (ESTÜKEFE) Planı 16.08.2022 18/2
3 Eskişehir Teknik Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Eko Kampüs Politikası 31.08.2022 20/1
* Politika Adına göre sıralanmıştır.
*Tarih/No: Karar Tarihi ve Numarasını ifade etmektedir.
 
  İlkeler Tarih No
1 Etik Davranış İlkeleri 03.05.2023 9/3
2 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri 17.01.2024 YÖK 6602 Sayılı Yazısı
* İlke Adına göre sıralanmıştır.

*Tarih/No: Karar Tarihi ve Numarasını ifade etmektedir.

 
  Ölçütler Tarih No
1 Eskişehir Teknik Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı KA171 Öğrenim Hareketliliği, Staj Hareketliliği ve Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri 08.02.2024 2/1
* İlke Adına göre sıralanmıştır.

*Tarih/No: Karar Tarihi ve Numarasını ifade etmektedir.