Önceki Öğrenmenin Tanınması

Önceki öğrenmenin tanınması, Türk eğitim sisteminin temel özelliklerinden biridir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen adaylar ortaöğretim kurumlarından almış oldukları diplomayla kayıt yaptırmaktadır.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversitede yapılan muafiyet ve Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavlarına katılarak başarılı olmaları hâlinde, Yabancı Dil Hazırlık sınıfından ve bazı zorunlu derslerden muaf olabilmektedir.

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile önlisans programlarından mezun olan adaylar, mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilebilmektedir. Lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptıracak adayların, önlisans eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğer kabul edilen derslere ait notlar, Not Durum Belgesine, Genel Not Ortalamasına katılarak aynen aktarılmakta ve bu derslerin kredilerine göre programdan alınması gereken dersler belirlenmektedir.

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında; Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme sınavı puanıyla yatay geçiş, diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin eşdeğer programlarına kurumlararası yatay geçiş, Üniversitenin eşdeğer düzeydeki programlarına ise kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Yine aynı esaslar doğrultusunda, öğrencilergerekli koşulları sağlamaları hâlinde çift anadal ve yandal programlarına kayıt yaptırabilmektedir. Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak koşuluyla Eskişehir Teknik Üniversitesinde veya tersine Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi de aynı koşullarda eğitimine “Özel Öğrenci” statüsünde devam etmek isterse bu durumu her iki yükseköğretim kurumunun da ilgili kurullarının kabul etmesi gerekmektedir.

Değişim öğrencilerinin öğrenim tanınırlığı

 Değişim programlarına katılan veya kurumlararası protokol ile yurt dışında öğrenim gören tüm öğrenciler not ve kredilerinin uygunluğu ölçüsünde Üniversite tarafından istisnasız kabul edilmektedir. Üniversitenin yurt dışına gidecek öğrencilerden Bölüm Koordinatörü ve Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü tarafından önceden onaylanmış bir Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) talep edilmektedir. Her iki yükseköğretim kurumunun da ders listesi ve ders intibakları bulunan Öğrenim Anlaşmasının ilgili birimin Yönetim Kurulunun onayından geçmesi gerekmektedir.

Değişim Programı kapsamında giden öğrenciler döndükten sonra aldıkları ders/dersler öğrenim gördüğü kurumun gönderdiği not dönüşüm çizelgesi dikkate alınarak Eskişehir Teknik Üniversitesindeki ilgili döneme transfer edilmektedir. Karşı kurum AKTS (ECTS) kredisi kullanıyorsa AKTS Not Dönüşüm Çizelgesi dikkate alınmaktadır. Eskişehir Teknik Üniversitesinde ECTS Harf Notlarının Önlisans/Lisans Programlarındaki Harf Notu Karşılıkları sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2’deki gibidir.

 

Tablo 1. ECTS Harf Notlarının Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans/Lisans Programlarındaki

                  Harf Notu Karşılıkları

 

Üniversite Harf Notu/Notları ECTS Notları Eskişehir Teknik Üniversitesinde Karşılık Gelen Notlar
AA, AB A AA
BA, BB B BA
BC, CB C BC
CC D CC
CD
DC E DC
DD
FF F FF

Tablo 2. ECTS Harf Notlarının Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Programlarındaki Harf Notu Karşılıkları  

Üniversite Harf Notu/Notları ECTS Notları Eskişehir Teknik Üniversitesinde Karşılık Gelen Notlar
AA A AA
AB, BA B AB
BB C BB
BC, CB D BC
CC E CC
CD, DC, DD, FF F FF
 
Eskişehir Teknik Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversitede yapılan Muafiyet ve Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarına katılarak başarılı olmaları hâlinde, Yabancı Dil Hazırlık sınıfından ve bazı zorunlu derslerden muaf olabilmektedir.

Karşı üniversitenin ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin imzaladığı geçerli bir öğrenim anlaşmasıyla gelen öğrenciler, öğrenimlerini Eskişehir Teknik Üniversitesinde tamamladıktan sonra transkriptlerini alabilmektedir. Notlar ve AKTS dönüşüm tablosu açıklamaları öğrencinin transkriptine eklenmektedir. Yurt dışından gelen öğrenciler için gerekli belgeleri hazırladığı sürece, anlaşmalı kurumun tanınırlık politikasına uyulmaktadır.