AKTS Kredi Sistemi

“AKTS, öğrenme çıktılarına ve öğrenim sürecinin şeffaflığına dayanan öğrenci merkezli bir kredi biriktirme ve transfer sistemidir. AKTS öğrenci değişimi kadar yeterlikler ve öğrenme parçaları için planlamayı, ulaştırmayı, değerlendirmeyi, tanınmayı ve geçerliği kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. AKTS, yükseköğretimde yaygın olarak kullanılmakla birlikte diğer hayat boyu öğrenme etkinliklerinde de uygulanabilmektedir.

AKTS kredileri, öğrencilerin beklenen öğrenme çıktılarınıbaşarabilmesi için gerekli olan iş yüküne dayandırılmıştır. Öğrenme çıktıları, başarılı bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bir öğrencinin neyi öğreneceğini, anlayacağını ve yapabileceğini tanımlamaktadır. Bu çıktılar, Ulusal ve Avrupa Yeterlikler Çerçevesindeki düzey tanımlayıcıları ile ilişkilendirilmektedir.

İş yükü, öğrencilerin beklenen öğrenme çıktılarını kazanmak için gereken tüm öğrenme aktivitelerini (derslere devam etmek, proje yapmak, bireysel çalışmalar ve sınavlar gibi) tamamlamak için harcayacağı zamanı tanımlar.”[1]

Örgün öğretimde bir akademik yıldaki tanımlanmış iş yükü ve bağlantılı öğrenme çıktıları 60 AKTS'ye karşılık gelmektedir. Eskişehir Teknik Üniversitesinde 1 AKTS kredisi 25 saate karşılık geldiğinden, bir akademik yıldaki öğrenci iş yükü 1500 saattir.

 Eskişehir Teknik Üniversitesi AKTS sistemini kullanmaktadır. Uzmanlar tarafından hazırlanan "AKTS Kredi Sınama Anketi" her ders için tüm öğrencilere uygulanmakta; anket sonuçları ve ilgili birimin ve Kalite Komisyonunun önerileri doğrultusunda her dersin AKTS kredisi yeniden hesaplanmaktadır. Üniversite Yönetimi tarafından her 3  yılda bir anketin tüm derslere uygulanarak AKTS kredilerinin değerlendirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca Eskişehir Teknik Üniversitesinde programlarda açılan her bir ders için öğrencilere ders değerlendirme anketi ve genel memnuniyet anketi uygulanmakta, sonuçlar ilgili birimlerle paylaşılmakta, birimin iyileştirme önerileri Kalite Komisyonunda değerlendirilmekte ve iyilrştirme çabaları faaliyete geçirilmektedir.

 


[1] ECTS Users Guide, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009'dan uyarlanmıştır. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf


[1] ECTS Users Guide, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009'dan uyarlanmıştır. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf