Kayıt İşlemleri

Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm aday öğrenciler, her öğretim yılı başında Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen katkı payını/öğrenim ücreti tutarını ödemesi hâlinde kesin kayıt için istenen belgeler ile birlikte ilgili birimin kayıt bürosuna başvurarak veya e-devlet üzerinden kayıt yaptırabilmektedir.

Türk öğrenci adaylarının kayıtları için gerekli belgeler:

 • YKS Sonuç Belgesi,
 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
 • Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi,
 • Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı,
 • Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanları,
 • 12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda fotoğraf,
 • Adayın ödemesi gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti varsa ödediğine dair banka dekontu,
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Bölümüne kesin kayıt için ICAO‒Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının 1 inci Eki, 1 inci Sınıf “Sağlık Sertifikası” ve pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösterir belge ile Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösterir belge,
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hava Trafik Kontrol Bölümüne kesin kayıt için ICAO‒Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının 1 inci Ekinin, 3 üncü Sınıfına veya JAR FCL 1 inci Sınıfa göre alınmış “Sağlık Raporu” ile Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösterir belge,
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Elektrik ve Elektroniği ve Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümlerine kesin kayıt için mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınmış sağlık raporu ile Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösterir belge,
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümüne kesin kayıt için mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınmış sağlık raporu ile Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösterir belge,
 • Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına kesin kayıt için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yetkilendirmiş olduğu hastanelerden “Uçuşa Uygunluk Raporu”, YKS TERCİH KILAVUZU”nda yer alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları”nın Bkz. 49 ve 762’de belirtilen koşullara uygun olmak üzere yaş, boy ve ağırlık, gibi fiziksel özellikleriyle ilgili olarak yapılacak mülakattan, olumlu not almak ve Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösterir belge,
 • Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Antrenörlük Programlarına kesin kayıt için “Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde sakınca yoktur.” ibareli hastaneden alınacak heyet raporunun aslı.
 • Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programına kesin kayıt için tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.

 

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının kayıtları için gerekli belgeler:

 • Adayın programa yerleştirildiği ANADOLUYÖS Sınav Sonuç Belgesi,
 • Lise Diplomasının aslı,
 • Öğrenim vizesi alınmış pasaport,
 • 12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda fotoğraf,
 • Adayın ödemesi gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti varsa ödediğine dair banka dekontu,

Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı; yüksek lisans programları için B2, doktora programları için C1 düzeyinde puan almış olmaları gerekir. Eğitim dili Türkçe olan bir programdan mezun olmuş yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış T.C. vatandaşı adaylar için Türkçe dil puanı koşulu aranmaz.

       * Kayıt için gerekli belgeler öğrencilere, her öğretim yılının başında duyurulmaktadır. Bu nedenle güncel duyuruların izlenmesi önerilmektedir.