Akademik Danışmanlık

Önlisans ve Lisans Düzeyi

 Eskişehir Teknik Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerinn herbirine, “Eskişehir Teknik Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi” çerçevesinde her konuda danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı ataması yapılmaktadır. Danışman öğretim elemanı öğrenciliğe başlangıçtan öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta akademik konular olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadır.

Yüksek Lisans Düzeyi

Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmesi önerilen öğretim üyesinin görüşleri alınarak Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla her öğrenci için ders seçiminde ve yüksek lisans tezinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi birinci yarıyılın sonuna kadar atanmaktadır.

Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her öğrenci için ders seçiminde ve “Dönem Projesi”nin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanmaktadır.

Doktora Düzeyi

Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve ders kayıt işlemleri için öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalında görevli öğretim üyeleri arasından, öğrenci ve öğretim üyesinin de görüşleri alınarak ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla birinci yarıyılın sonuna kadar danışman atanmaktadır.