Tasarım Kulübü

Küreselleşen dünyada; pazarlarda rekabetin artmasıyla birlikte ürünler hem işlev hem de estetik açıdan önem kazanırken, “tasarım” olgusu da üretimde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu önemi ilgili bölümlerden mezun olmadan kavrayıp bu alanda çalışmalar yapan Eskişehir Teknik Üniversitesi Tasarım Kulübü, yaratıcı disiplinlerden farklı bölüm öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak birlikte bir tasarım kültürü oluşturma ve bu birliktelik sayesinde projeler üretmeyi hedeflemektedir.

Tasarım Kulübü; tasarım disiplini alanında öğrenim gören öğrencilerle bilgi alışverişinde bulunmak için, her türlü aracı kullanarak bir iletişim düzeni kurmaya çalışır. Başta Eskişehir olmak üzere çeşitli bölgelerde, kültürel ve kişisel gelişimlerimizi olumlu yönde etkileyecek çalıştay, seminer, konferans, sergi, gösteri, söyleşi vb. etkinlikler gerçekleştirmeyi, kulüp üyeleri için Tasarım Kulübü’nden yolu geçmiş mezunlar vesilesiyle çalıştığı işyerlerinde staj, araştırma, inceleme vb. olanakların sağlanmasında destek olmayı ve sektör ile bağlantıları güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Tasarım Kulübü üyeleriyle ile diğer üniversitelerin ilgili bölümleriyle alakalı birlik, dernek, vakıf, kulüp, vb. kuruluşlar arasında dayanışmayı sağlayacak iletişim olanaklarını araştırmak ve gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Kulüp Başkanı: Şeyma AVDAN (Endüstriyel Tasarım Bölümü)

Kulüp Danışmanı: Öğr.Gör. Mehmet Emin ARSLAN

İletişim:

  • Instagram

tasarimkulubu

  • Linkedin:

Tasarım Kulübü

  • Facebook: 

estutasarimkulubu

  • Twitter:

tasarimkulubu

  • YouTube:

Tasarım Kulübü