IAESTE Öğrenci Komitesi Kulübü

Değişim programı olmanın ötesinde, öğrenciler arasında birçok ulusal ve uluslararası sosyal aktiviteye ve çalıştaylara da imkân tanıyan IAESTE’ye üye olan üniversitelerin bünyesinde, çalışmalara daha aktif katılarak IAESTE’den tam manasıyla yararlanabilmek amacıyla öğrenci kulüpleri / komiteleri oluşturulabilmektedir. IAESTE’yi diğer değişim programlarından farklı kılan da, öğrenciler ve idari-akademik çalışanlar arasında nesillerüstü bir işbirliğini mümkün kılan tek organizasyon olmasıdır.

IAESTE öğrenci kulübünün amacı yurt içinde staj yeri temin edilmesi çalışmalarına katkı sunmakta ve böylece değişim programının sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunmaktır. Temin ettikleri staj yerlerine yurt dışından gelen öğrencilerin karşılanması, oryantasyonu, konaklamalarına yardımcı olunması ve sosyal aktivitelere dâhil edilmeleri gibi çalışmalar ile IAESTE programının sosyal yönünü ön plana çıkarmaktır.

Kulüp Başkanı: Yusuf Teoman BAYOĞLU (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Kulüp Danışmanı: Prof.Dr. Oğuz ÇOLAK