E-Spor Kulübü

Amaç ve Kapsam
Ortaya çıkışından itibaren hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sosyal ve ekonomik olarak
önlenemez bir yükseliş içerisinde olan E-Spor kavramı popülerliğinin yanı sıra ekonomik hacmi ve sahip
olduğu pazar payı ile de önemli görülmektedir. Bunlara ek olarak E-Spor endüstrisinin önümüzdeki
yıllarda da hızlı bir şekilde büyümeye devam edeceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda E-Spor
ekosistemi içerisinde sayısız unsur ile birlikte çok fazla sayıda paydaşın olduğu da ifade edilebilir. Bu
unsurlarda en önemlileri ekonomi ve pazarlama süreçleri ile birlikte oyun yapımcıları, takımlar,
oyuncular ve gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde düzenlenen E-Spor etkinlikleri ve
organizasyonlarıdır. Günümüzde hem ulusal hem de uluslararası birçok E-spor turnuvası
düzenlenmekte, düzenlenen bu etkinlikler ve organizasyonlar milyonlarca birey tarafından yerinde
veya sanal ortamda izlenmekte ya da takip edilmektedir. Buna bağlı olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi
E-Spor Kulübü olarak esas amacımız, Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı oyuncuları çeşitli iletişim
ağları, etkinlikler ve turnuvalar aracılığı ile bir araya getirmek ve kulüp olarak Eskişehir Teknik
Üniversitesini hem ulusal hem de uluslararası platformlarda temsil etmektir.
Kulübün Faaliyet Alanları
a. E-Spor ekosistemi, ürünleri ve benzer süreçler ile ilgili çeşitli organizasyonlar düzenlemek, katılmak ve
ilgili etkinlikleri ulusal ve uluslararası düzeyde takip etmek,
b. E-Spor ekosistemi, ürünler ve benzer nitelikteki süreçlere yönelik olarak gerçekleştirilecek
araştırmalara ve bilimsel çalışmalara destek sağlamak,
c. E-Spor ekonomisine ilişkin gerek ulusal gerekse de uluslararası paydaşlar (üniversiteler, kamu
kuruluşları, özel kuruluşlar, yerel yönetimler vb.) ile işbirliği yapmak.
Kulüp Başkanı: Uğur ÖZYİĞİT
Kulüp Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Arif YÜCE
İletişim:
İnstagram
https://www.instagram.com/estuespor/
Linkedin
www.linkedin.com/company/estuespor
Twitter
https://twitter.com/EstuEspor
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCX2-PxdHGXk93bwKJUd0ATg