İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü

İzcilik, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, herkesin katılabileceği, siyasi olmayan, eğitim amaçlı
ve üniformalı yapılan bir gençlik hareketi olmakla beraber doğayı korumayı ve geliştirmeyi,
tüm dünyada barışı ve huzuru sağlamayı kendisine ilke edinmiş sosyal etkinliktir.
Kulübümüzün amacı İzciliği; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, İzci Ant ve Türesine
bağlı kalarak gençlere (izcilere) anlatmak, sevdirmek, yurt içi ve yurt dışında teorik ve pratik
etkinlikler düzenlemektir. Gençler, izcilikle beraber kendilerini ve doğayı keşfetme fırsatı
bulurken, ‘İzci daima hazırdır’ parolasından yola çıkarak her türlü duruma hazırlıklı, kendi
kendine yetebilen, özgüven sahibi, ekip çalışmasına yatkın, topluma faydalı bireyler haline
gelirler.
İzci Andı
Tanrı'ya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma,
başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve
ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.
İzci Türesi
zci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
İzci, herkese karşı naziktir.
İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
İzci, tutumludur.
İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.