Temel Bilimler Kulübü

Kulübün danışman ve başkan bilgileri:
Temel Bilimler Kulübü Danışmanı Temel Bilimler Kulübü Başkanı
Doktor Öğretim Üyesi Dilek ELMALI Ekrem YILDIZHAN (Kimya bölümü)
dbagaran@eskisehir.edu.tr ekremyildizhan@eskisehir.edu.tr
Kulübün amaç ve kapsamları:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözünü ilham alıp
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bütünleşik bir ekosistem içerisinde sürekli
öğrenen, yenilikçi, yaratıcı, doğa ve insan odaklı, sürdürülebilir, ülkesini daima üst seviyelere
çıkaran, yaşadığı şehrin yerel halkıyla birlikte bilim, yaşam ve üniversite döngüsünü
sağlamaktır.
Kapsamı temel fen bilimleri olan fizik, kimya, biyoloji, matematik ve istatistik bilimlerinde
güncel konuları takip etmek, öğrencilerin bilime, teknolojiye ve araştırmaya ilgisini arttırmak
amacıyla faaliyetler düzenlemek, bireyin yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren toplumsal değer
yaratmaya yönelik çalışmalarda bulunmak, Üniversitenin sanayi-sektör çalışmalarına katkı
sağlamak/ ortak iş birlikleri düzenlemek, sürdürülebilir sosyal-kültürel faaliyetler düzenleyerek
Üniversitemizde yer alan öğrenciler ile toplum için bilim atölyeleri ve bilim şenlikleri
düzenlemek.
Kulübün iletişim bilgileri:
E posta: estutemelbilimlerkulubu@gmail.com
Kulübün sosyal medya hesap bilgileri:
Instagram:
estu_tbk
https://instagram.com/estu_tbk?utm_medium=copy_link
Linkedin:
Temel Bilimler Kulübü
https://www.linkedin.com/in/temel-bilimler-kul%C3%BCb%C3%BC-7457b7228
Twitter:
@ESTU_TBK
https://twitter.com/ESTU_TBK?t=fM3_NgKLib8kWx-aoHhL5w&s=08
YouTube:
Temel Bilimler Kulübü
https://www.youtube.com/channel/UCDM3mNnZJK3f9AhhSg-aZzg