Öğrenci Web İşlemleri

Öğrenci Bilgi Sistemi(ÖGRBİLSİS)
Öğrencilerin, ilgili dönemde aldıkları derslerin notlarını, derse devam durumlarını, ders programlarını vb. görüntülemek amacıyla giriş yaptıkları sistemdir. Öğretim elemanları da aynı sistemi kullanarak ilgili dönemde verdikleri dersleri görebilir, not ve...
 
Öğrenci Bilgi Otomasyonu
Öğrencilerin kendilerinden istenen bazı bilgileri sağladıkları Öğrenci Bilgi Formu, çeşitli anketler, AYÖS (Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ve Pedagojik Formasyon başvuruları vb. işlemler bu sistemden gerçekleştirilir. Ayrıca...
Yeni Kayıt
Üniversitemize ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin birimlerinden kayıt onayı alabilmek için Öğrenci Bilgi Formu'nu doldurdukları ve muafiyet sınavı derslerini seçtikleri sistemdir.
 
Kayıt Yenileme Sistemi
Üniversitemizde kayıtlı olan öğrencilerin her yarıyıl başında ders seçimi yapıp öğrenci onayı verdikleri, öğretim elemanlarının ise danışmanlık işlemlerini yürüterek öğrencilere kayıt onayı verdiği sistemdir. Hangi dersi kaç öğrencinin...
Örgün Ders Kontenjan Bilgileri
Ders kontenjan bilgilerinin gösterildiği sistemdir. "Kontenjan bilgileri için ogrbilsis.anadolu.edu.tr sayfasındaki Ders Arama ve Kontenjan" menüsünü kullanınız. 
Yaz Okulu
Öğrencilerin yaz okulu ders seçme işlemlerinin yaptığı sistemdir
 
Öğrenci Hesap İşlemleri(Öğrenci İşleri)
Öğrenci işleri çalışanlarının, yeni kayıt olan öğrencilere yukarıda adı geçen programlarda kullanacakları İnternet hesabını verdikleri ve İnternet hesabı şifrelerini unutan öğrencilerin şifre sıfırlama işlemlerini gerçekleştirdikleri sistemdir.
 
Diploma Doğrulama
Üniversitemizden mezun olmuş öğrencilerin Diploma Bilgisini sorgulanan bir sistemdir. Diploma numarasi ve Öğrenci/TCKNO girildiğinde öğrencinin mezun olduğu program, diploma ve mezuniyet tarihi görüntülenir.  
Üniversitemize ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin birimlerinden kayıt onayı alabilmek için Öğrenci Bilgi Formu'nu doldurdukları ve muafiyet sınavı derslerini seçtikleri sistemdir.