Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 18 Nisan 2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 967 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulmuş ve 2018-2019 Öğretim yılı Bahar Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız