FEDEK Değerlendirme Komisyonu

Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Mehmet CANDAN
Prof. Dr. Meral YILMAZ CANKILIÇ
Araş Gör. Erhan İLTER
 
Fizik Bölümü
Doç. Dr. Nazmiye KERVAN
Doç. Dr. Züleyha ÖZTAŞ
Doç. Dr. Neslihan ŞAHİN
Öğr. Gör. Tülay TIRAŞ
 
İstatistik Bölümü
Öğr. Gör. Halil ERYILMAZ
Araş. Gör. Hanefi GEZER
 
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Yasemin ÇİMEN MUTLU
Doç. Dr. Elif Mine Ö. KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BERBER
Araş. Gör. Pınar KAPÇI
Araş. Gör. Gizem TUTAR
 
Matematik Bölümü
Prof. Dr. Emrah AKYAR
Doç. Dr. Şirin AKTAY
Dr. Öğr. Üyesi Bahar KARAMAN
Araş. Gör. Dr. Gökçe ÇAKMAK
Araş. Gör. Dr. Fatma Diğdem KOPARAL
Araş. Gör. Ayşe TORUN
* Son güncelleme :24.06.2022